Prosjekt Filippinene

Veldedig arbeid i Bogo, Filippinene

Siden år 2001 har vi i Prosjekt Filippinene hjulpet fattige mennesker på øya Cebu på Filippinene

 • Skaffet rent vann til over 1000 mennesker (18 vannpumper/brønner)

 • Gitt yrkesutdanning til 10 skoleflinke elever som ikke hadde råd til å gå på videregående skole

 • Bygget to førskoler

 • Gitt lese- og skriveopplæring til over 500 barn

 • Tilbudt tannlege og legehjelp til over 350 barn

 • Bidratt til bedrede forhold for fanger i fengselet i Bogo (besøksrom, karaokeanlegg, mat og hygieneartikler)

 • Delt ut flere tonn med mat, klær og leker

 • Gitt byggningsmaterialer til 250 familier (80% av Bogo ble ødelagt i tyfonkatastrofen 8/11-2013)

 • Bygget et helt nytt boligfelt for 31 hjemløse familier (Little Norway i Yolanda Village)

 • Bygget en flerbrukshall for alle de 167 familiene i relokaliseringsbydelen Yolanda Village

 • Donert 50 kg ris hver måned til 2 barnehjem i Bogo