Informasjon om oss

Prosjekt Filippinene arbeider for de fattigste av de fattige i og omkring byen Bogo på øya Cebu på Filippinene. 

Prosjektet startet i 2001 som et privat initiativ fra May Britt Tynes fra Sykkylven.   Høsten 2009  hadde prosjektet fått så mange støttespillere at May Britt ønsket å danne en “frivillig forening”.  Prosjekt Filippinene ble registrert virksomhet i Brønnøysundregistrene 3. november 2009. 

Foreningen “Prosjekt Filippinene v/May Britt Tynes”  Org.nr. 994 56 1421 

Styre: May Britt Tynes, Lone Tynes Anderson, Linn Hjelle og Einar Ellingsen

Regnskapsfører: Lone Anderson  Revisor: Odd Ivar Thue, Romsdal Revisjon AS

E-post: mammatynes@hotmail.com  Telefon: +47 412 84 386  Kontonummer: NO 3910.22.61759

Support: Oliver og Monica Mulelid-Tynes, Charlotte Tynes, Ingrid Talseth

Alle gaver kommer frem     

Prosjekt Filippinene har en formålsprosent på hele 92% - det vil si at kun 8 % av utgiftene er knyttet til kostnader i Norge.  Dette dekker kostnader til regnskapsføring, kopiering, porto, markedsføring og bankgebyrer.  Prosjektet baserer seg på frivillig innsats i Norge og har 4 fast ansatte på Filippinene.  

Rundt regnet får ca. 1000 mennesker i Bogo tilbud om hjelp fra Prosjekt Filippinene hvert år.  De får mat, klær, hygieneartikler, vann, boliger, undervisning og helsehjelp. Årlig utgifter i Bogo er ca. 400 000 kroner.  Les gjerne våre Årsmeldinger her.

Det startet som en ferie..

I 2001 var May Britt Tynes med ei filippinsk venninne til hennes familie på øya Cebu på Filippinene. Hun forelsket seg straks i det eksotiske, varme og smilende landet og bestemte seg for å ta med seg sin ektemann Oddbjørn Tynes året etter.  I løpet av det andre besøket der nede, bestemte de seg for å bygge en fritidsbolig i byen Bogo, på øya Cebu.   De opplevde at pengene fra Norge rakk langt, og May Britt fikk etter hvert idéen om å hjelpe noen fattige i nabolaget med å gi dem en brønn så de skulle slippe å gå så langt etter vann.  Da hun med glede kunne fortelle om dette “lille prosjektet” hjemme i Norge, ville flere i familien og vennekretsen gjerne bidra med midler til de fattige – de ville hjelpe til de også - og slik startet historien.