Helsetilbud

Vi tilbyr årlig tannhelsesjekk, tannlegebehandling ved behov, månedlig måling & veiing, sykdomslære/helseopplysning for foreldre og barn, samt legebehandling ved behov

Tannlegebesøk

Tannpuss

Alle elvene har egen tannkost og tannkrem på skolen

Elevene øver på riktig tannpuss

Årlig kontroll av tennene

Gap opp!

Skolen har egen helssykepleier en lørdag hver måned

Elever og lærere får helsesjekk månedlig

Helesykepleieren holder foredrag for foreldrene

Opplæring i ernæring, sykdomsforebygging og smittefarlige sykdommer

Denguefeber er en smittsom dødelig sykdom som spres med mygg

Hvert år fokuseres det på kostholdslære

Foreldrene lærer å tilberede næringsrike måltider

Håndhygiene er viktig

Hver dag får elevene servert et næringsrikt måltid på føskolen

Måltidet er viktig, mange av elevene kommer på skolen uten å ha spist mat

En dag hver uke sender vi mat med hjem til foreldre og søsken

Maten som sendes med hjem er viktig for familiene som alle lever for mindre enn 5 dollar dagen

Familiene ved førskolen setter stor pris på maten de får med hjem

Vi deler ut nødhjelp til familiene

Coronapandemien har gjort livet ekstra vanskelig for de fattige