Boforhold

De fattige har ikke råd til å eie jord - mange bor derfor på kirkegårder, på annen manns grunn eller på påler ute i sjøen

Mange barn vokser opp mellom gravene på den offentlige kirkegården

Et vanlig syn for barna som bor på kirkegården

Glade barn leker på en grav

Stor GLEDE over å få besøk av Lola May Britt

Familiene som bor her kan bli bedt om å flytte når som helst

De fattige bygger ofte sine enkle boliger av materialer de finner eller får kjøpt billig

Matlaging og oppvask foregår utendørs

De har ikke innlagt vann og ei heller toalett

Det er tett mellom boligene og stor brannfare

Her bor Jancy Marie, to brødre, mor og far

Hele familien bor på et rom, de sover rett på gulvet

Barn i lek

Filippinere er et smilende folk