Stor fattigdom

Underbetalte filippinere

De heldige som har arbeid får lite betalt:

10 timers arbeidsdag på sukkerrørplantasjen gir en dagslønn på 70 peso per dag = ca 10 kroner.

... 1 kr per time!

En håndverker kan tjene 400 peso på en god dag = 73 kroner

Butikkansatte kan tjene opp mot 200 peso per dag = 40 kroner

Kommuneannsatte har opp mot 700 peso per dag = 130 kroner

Bankansatte tjener maksimum 800 peso per dag = 145 kroner

Våre førskolelærere får 130-140 kroner per dag

De fattige har ikke råd til å leve - de har nesten ingen inntekt!

Prosjekt Filippinene hjelper dem som kalles "Indigents" (registrert av den kommunale sosialkontoret som lavinntektsfamilier) - De har under 250 peso per dag å leve for = 45 kroner!


Priser i Bogo

Norske kroner rekker langt!

En Delux hamburgermeny koster 23 kroner!

En hårklipp hos frisøren koster 10 kroner!

En Trisykkel-drosjetur i 10-15 minutter koster 2 kroner!

Bananer og ris koster 10kr/kg!

En lærerlønn koster oss 3000 kr per måned!

En skreddersydd skoleuniform koster kun 20 kroner!

Fattige eier ikke tomter

Ingen fattige har råd til å kjøpe fast eiendom!

Derfor må de

  • bygge sine provisoriske hus på annen manns grunn

  • sette sine hus på påler ute i sjøen

  • eller bosette seg på offentlige områder som f.eks. kirkegårder eller basketballbaner.

Boforhold

De fattige har ikke råd til å eie sin egen tomt og de har ofte ikke råd til å kjøpe bygningsmaterialer. De bygger derfor sine hjem av det de måtte finne i naturen, plastsekker, søppel og rekved. Dersom de får råd kjøper de inn litt og litt for å forbedre sine boliger. Takene er ofte laget av strå eller rustne og hullete bølgeblikk eller presenninger. Når det regner og blåser har de ikke ly mot været. Under den store tyfonkatastrofen i 2013 ble hele 80% av bygningene i Bogo skadet av vind og vannmasser.

På påler i sjøen

Når man ikke har råd til å kjøpe en tomt, så kan det beste være å bo på påler ute i strandkanten. Sjøen er allemannseie og her blir man ikke jaget av grunneieren.

Etter tyfonkatastrofen i 2013 som krevde over 7.500 menneskeliv ble det lovfestet byggeforbud i et 40 meters belte langs sjøen på Filippinene. På tross av dette forbudet bor fortsatt mange mennesker langs sjøen. Kommunen Bogo forsøker å tilby nye boligfelt til disse menneskene, men det tar tid å skaffe boliger til 4000 familier. Little Norway er Prosjekt Filippinenes bidrag. 31 familier fra strandsonen har fått nye solide boliger i Yolanda Village.

På kirkegården

Får man ikke bo i fred langs kanten av en bondes åker, eller i nederste del av naboens hage, blir man jaget fra strandsona... ja, da velger man kanskje å bosette seg mellom de flotte gravkamrene på den offentlige kirkegården. Barna som vokser opp her, leker mellom gravene. De er vant med å se knokler og skjelett, og de har åpne grøfter med kloakk rundt seg på alle kanter. Mange av dem går på Lola Day Care Center!

Landfakta om Filippinene

Filippinene er ei øygruppe i Stillehavet. Landet består av mer enn 7.000 øyer, hvorav ca. 2.000 er bebodde. Landarealet på Filippinene er litt mindre enn Norges landareal, likevel bor det 20 ganger flere mennesker der - ca 107 millioner! Landet ligger i et av jordas mest ustabile naturområder og rammes ofte av tyfoner, jordskjelv og vulkanutbrudd. Filippinene var spansk koloni fra 1521-1898 og amerikansk koloni fra 1898-1946. Engelsk er fortsatt administrasjonsspråk og det offisielle språket sammen med landsmålet Tagalog. Det snakkes 105 ulike språk og 10 av disse språkene har over 1 million brukere. Alle filippinere må lære 3 språk i skolen; morsmålet sitt, Tagalog og engelsk. Filippinene er det eneste landet i Asia med et flertall tilhørende den kristne tro (90% er romersk-katolske). Det er stor arbeidsledighet på Filippinene og dermed også stor fattigdom. Over 40% lever under FNs fattigdomsgrense på 1 USD. Det er disse menneskene Prosjekt Filippinene hjelper!