kontaktinformasjon

Foreningen “Prosjekt Filippinene v/May Britt Tynes”

Styre: May Britt Tynes, Gerd Eikeseth, Linn Hjelle og Lone Tynes Anderson

Regnskapsfører: Lone Tynes Anderson

Revisor: Odd Ivar Thue, Romsdal Revisjon AS

Org.nr. 994561421

E-post: mammatynes@hotmail.com

Telefon: 0047 412 84 386

Kontonummer: NO 3910.22.61759