Lola Day Care Center

Det er flaggseremoni klokka 8 hver dag på Lola Day Care Center

Både norsk og filippinsk flagg heises

Kort film som presenterer Lola Day Care Center

Undervisningen er delt i to grupper

3/4-åringene på formiddag

4/5-åringene på ettermiddag

Kortfilm som viser en 3-åring som har naturfagsprøve

Elevene får et næringsrikt måltid hver dag


En dag i uka får de også med mat hjem

Foreldrene lager måltidet på dugnad

Foreldrene har ansvar for renholdet ved førskolen

Lola Day Care Center arrangerer familiefester flere ganger i året

Søsken og foreldre inviteres

Foreldre og barn bidrar med dans og sang

Det er leker og konkurranser for store og små

Det serveres festmat, kake og brus

Julefest 2019

Avgangselever

Filippinere verdsetter skolegang høyt, de har amerikansk skolesystem og våre 5-åringer blir feiret med stor fest ved årets slutt

Recognition Day 2020