Betingelser gaver

Denne siden inneholder formelle "salgsbetingelser" for gaver gitt til Prosjekt Filippinene.


Foretaksinformasjon

Org.nr. 994 561 421, PROSJEKT FILIPPINENE V/MAY BRITT TYNES


Kontaktdetaljer

Adresse: c/o May Britt Tynes, Tynesvegen 16, 6230 SYKKYLVEN

Telefon: 412 84 386

E-post: mammatynes@hotmail.com


Enkeltgaver

Betaling

Betaling med Vipps blir trukket fra din konto umiddelbart.


Angrerett

Det er ikke angrerett på gaver gitt via www.prosjektfilippinene.no.


Fast givertjeneste

Avtalt beløp blir fakturert månedlig via Vipps.

Ved inngåelse av avtale via Vipps faste betalinger trekkes første beløp ved avtaleinngåelsen.


Endring av avtale

Avtalt beløp kan når som helst endres. Det kan endres via Vipps-appen.

Ved inngåelse av avtalen kan en krysse av for at beløpet automatisk skal øke med 3% hvert år. Den avtalte økningen vil skje i februar.


Avslutning av avtale

Fast giveravtale løper til den blir sagt opp. Den kan sies opp via Vipps-appen.


Angrerett

Det er ikke angrerett på gaver gitt via www.prosjektfilippinene.no.


Personopplysninger

Prosjekt Filippinene behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.


Fast givertjeneste via Vipps faste betalinger blir behandlet av Vipps i henhold til deres regelverk.