Boforhold

Fattige i Bogo lever under vanskelige forhold - de bor i enkle boliger som vi i Norge ville betegne som skur.

Velg blant flere videoer fra våre besøk hjemme hos de fattige

Bla i bilder som viser hvordan våre førskolebarn bor