Undervisning

Våre 3 fantastiske lærere sammen med Oddbjørn og May Britt Tynes

Lola May Britt blir ønsket velkommen med en "Blessing" - barnet legger hennes hånd på sin panne

Det er gøy med utelek! Barna leker før skolen og 30 minutter før de går hjem

Barna lærer og farger og former

førskolen har de også formingsfag.  Her er det finmotorikk og riving av små papirbiter som gjelder

To ulike undervisningsgrupper

3/4-åringer

4/5-åringer

Grunnleggende lese- og skriveopplæring

Regning med tall opp til 10

Skoa skal av før de går inn

Sekken har fast plass

Sekkene er sponset av TINE

Alt læres gjennom sang og lek

Se VIDEO

Våre elever skårer høyt på nasjonale prøver 

Se VIDEO

25 elever i hver gruppe

Lola May Britt besøker skolen

Korte intense arbeidsøkter

Det er lov å sove litt

Selvstendig arbeid

Konsentrasjon

Elevene lærer å skrive før de er 4 år

Gjetteoppgaver på tavla

Slik er en horisontal linje

Elevene har offentlige prøver som de må bestå for å få starte på skolen

Elevene følger godt med i timene

Ivrig deltagelse

Hva skal være oransjefarget?

Tommel opp fra Lola May Britt

Skoleuniformer gjør ikke forskjell på fattig og rik

Vi skal vise hva vi har gjort i timen

Godt arbeid

Stas med stempel

Vi har fått stempel!

Jeg har fått stempel!