Mat med hjem

En dag hver uke lages mat som skal sendes med hjem

Foreldrene har bokser med navn

Ved dagens slutt får all med næringsrik mat til familien

Måltidet betyr mye - familiene lever for under 5 USD

Tyfonkatastrofen 2013

Vi delte ut flere tonn med mat

Foreldre i kø foran skolen for å motta nødhjelp

Nødhjelpen blir tatt imot med stor glede

Lola May Britt sammen med glade foreldre

Coci-19

Pakking av nødhjelp

Matkø med 2 meters avstand og smittevern

Lærerne ved førskolen deler ut mat

Hver familie får ris, bønner, sardiner og kjøtt

Stolt og glad forelder fra Lola Day Care Center

Nødhjelp fra Norge har stor betydning, familiene lever under fattigdomsgrensen

Vi deler ut mat og julegaver

Familiefest med julegaver fra Norge